אחריות לכל החיים?

לפיקו אחריות לכל החיים על מנגנון ההפעלה בשימוש סביר, מותנה בהוכחת רכישה, האחריות לא מכסה את מיכל תרסיס הפלפל חד פעמי ותרסיס האימונים.
האחריות למוצר פיקו, ניתנת לכל החיים, האחריות למוצר מכסה פגמים מהותיים בגוף המוצר ו/או פעולתו אשר נגרמו על ידי החברה.

אחריות החברה לא תחול במקרים בהם הפגם במוצר נגרם כתוצאה מהפעלה שגויה, תחזוקה שגויה, הוספת חלקים שלא סופקו ע”י החברה עם המוצר, אובדן חלקים, תאונה, הזנחה של המוצר, חשיפת המוצר לאור שמש ישיר ובשונה מהוראות החברה, או שבוצע טיפול ו/או תיקון כלשהו למוצר על ידי גורם שאינו החברה או מורשה מטעמה.