איך לא אתיז על עצמי?

קיימת ניצרת בטיחות המונעת התזה בשוגג.