האם יכול להילחץ לי בטעות ?

לפיקו ניצרת בטיחות משולבת במגן ניצרה המונעת אפשרות של התזה בשוגג, אפשר לשים בתיק ללא חשש.