האם מותר לטוס לחו”ל עם פיקו?

לא, על פי הנחיית רשות שדות התעופה, אין להעלות מיכלי לחץ לטיסות נוסעים.
בנוסף, במעבר יבשתי או ימי יש לבדוק את החוקים לנשיאת אמצעי ההגנה בארץ היעד.