האם מותר לי להסתובב עם פיקו בכל מקום ?

כן. מצורף גם אישור ממשטרת ישראל