האם נדרש אימון להשתמש בפיקו?

רצוי לרכוש לפחות מיכל אימונים אחד כדי להתאמן ולרכוש ניסיון לבצע פעולה פשוטה בזמן סכנה,
מיכלי האימון נרכשים בנפרד ומכילים תמיסת נוזל דמוי מים.