האם תרסיס הפלפל קטלני והתוקף עלול להיהרג?

תרכובת תרסיס פלפל מכילה רכיבים טבעיים בלבד, גז פלפל אינו קטלני.
בריסוס על פניו של התוקף ינוטרל למשך 30 דקות, ללא נזק ארוך טווח.