כיצד מומלץ לפעול בעת סכנה?

1.טרום פעולה:
חשוד מתקרב אליכם? אתם חשים בסכנה? החזיקו את פיקו בכף היד, ניתן להסתיר את כף היד בתוך תיק/ כיס במצב “מאובטח”.
אמרו לחשוד בקול רם וברור “תתרחק – אני חמוש/ה!!”
מטרה צועקת ונאבקת – מושכת תשומת לב וגורמת להרתעת התוקף. התוקף יבין מהר מאוד שהמאבק ייקח זמן וימשוך תשומת לב. השאיפה היא להרתיע ולגרום לתוקף להבין שהמטרה שהוא זיהה כקורבן תצעק ותאבק בו, עליו להבין שלא כדאי לו להסתכן בנזק, בפגיעה ובכאב שייגרמו לו כתוצאה מכך.

2. פעולה:
החשוד ממשיך להתקרב אליכם וכוונותיו לתקיפתכם ברורות –
הוציאו את פיקו והעבירו את הנצרה למצב “פעולה”.
התוקף קרוב אליכם פחות מ- 2.5 מטרים ואין לכם ספק לגבי כוונותיו לפגיעה בכם, השתמשו בתרסיס פלפל פיקו עד להשבתה מוחלטת של התוקף – אחזו את המוצר בידכם, פשטו ידכם קדימה ככל שניתן והרחיקו את המוצר מהגוף.
כוונו את המוצר אל המטרה בכינון ישיר.
לחצו על הניצרה בצד ימין, עם הלחיצה הצד המצוין ב-S יבלוט ויוגבה.

לחצו על ההדק על מנת לרסס את גז הפלפל
– כוונו ורססו אל עבר פלג גוף עליון כאשר המטרה היא הראש ובעיקר העיניים
– מומלץ ללחוץ על ההדק למשך שתי שניות ולחזור על הפעולה תוך תיקון הכיוון בין לחיצה ללחיצה עד להשבתה מוחלטת של התוקף. יש לצעוק לעזרה בתחילת האירוע ובמהלכו
בסיום, העבירו את המוצר חזרה למצב מאובטח (במצב מאובטח צד S לחוץ). שימו לב: ניתן להעביר את הניצרה למצב מאובטח “S” רק כשההדק מוסט קדימה.
התרחקו במהירות ממקום האירוע לסביבה בטוחה, פנו למוקד 100 וספקו תיאור של האירוע והתוקף ליומנאי להמשך טיפול ע”י המשטרה.

3. לאחר פעולה:
התרחקו במהירות ממקום האירוע לסביבה בטוחה, פנו למוקד 100 וספקו תיאור של האירוע והתוקף ליומנאי להמשך טיפול ע”י המשטרה.