כיצד מוציאים את הקנה ? סרטון הדרכה

לחצו קלות על לחצן החלפת המיכל (ממוקם מתחת לקנה). המשיכו ללחוץ על לחצן החלפת המיכל,  וסובבו את הקנה עם כיוון השעון ,החליקו את הקנה החוצה והרפו מלחצן החלפת מיכל