כיצד מכניסים את מיכל תרסיס הפלפל לקנה?

אחזו בקנה כך שהוא מופנה כלפי מטה ,החליקו את מיכל תרסיס פלפל לתוך הקנה כך שהחלק עם הצינורית יוכנס תחילה.

חשוב: לפני הכנסת הקנה עם המיכל למוצר – יש לוודא שההדק מוטה קדימה.

במידה וההדק מוסט אחורה יש לבצע את הפעולה הבאה לפני הכנסת המיכל :
העבירו את הניצרה למצב הפעלה ( הניצרה בצד שמאל S בולטת)
הסיטו את ההדק קדימה
העבירו את הניצרה חזרה למצב מאובטח ( הניצרה בצד שמאל ,S לחוצה פנימה)
הכנסת הקנה עם המיכל למוצר שההדק מוטה קדימה

החליקו את הקנה לגוף עד שבליטת הנעילה בקנה תיגע בלחצן החלפת המיכל,ליחצו וסובבו אותו קלות נגד כיוון השעון עד לנעילתו, ישמע צליל נעילה (“קליק”)