לאיזה מרחק מגיע גז הפלפל?

סילון גז הפלפל מגיע למרחק של עד 3 מטרים, ומנטרל את התוקף לפחות ל-20 עד 40 דקות.
גז הפלפל אינו קטלני.