למה לא טייזר ?

השימוש בטייזר, שוקר חשמלי אסור במדינת ישראל לאזרחים ומוגבל לרשויות החוק בלבד.

שימוש בטייזר/ שוקר חשמלי מחייב מגע ישיר עם התוקף בשימוש בפיקו ניתן לנטרל את התוקף כבר ממרחק ביטחון,

שימוש בטייזר / שוקר חשמלי עלול להיות קטלני לחלק מהאוכלוסייה !