מאיזה גיל אפשר לשאת את פיקו, והאם צריך רישיון ?

אפשר לשאת את פיקו החל מגיל 13 ומעלה, לא ,אין צורך ברישיון, אנו מצרפים אישור ממשטרת ישראל המתיר לשאת את פיקו.