מהו אורך החיים של מיכל תרסיס הפלפל?

3 עד 4 שנים, תאריך התפוגה רשום על גבי המיכל