מהו אורך החיים של מיכל תרסיס הפלפל?

החל מ-3 חודשים עד 4 שנים, אורך חיי המיכל תלוי בתאריך יצור המיכל והתאריך בו נרכש ,תאריך התפוגה רשום על גבי המיכל.

אנו ממליצים להחליף מיכל שפג תוקפו.