מה יש בתוך המיכל תרסיס הפלפל של סייבר רד?

תכולה: 1.33% קפסאיצין,
חומר פעיל: מכיל 10% חומר פעיל OC
עוצמה: 2 מיליון בסולם סקובייל
גז סניקה: HFC 134a
משקל: 22 גרם
תאריך תפוגה: מצוין על המיכל, בדרך כלל בין 3-4 שנים