מה לעשות במקרה של מגע עם העיניים… בטעות ?

יש להסיר עדשות מגע, אין לשפשף את העיניים, יש להרטיב את הפנים בתמיסת מים וסבון, לתת לחומר להתאדות, במקרה הצורך פנו מיד לטיפול רפואי והביאו אתכם את מיכל גז הפלפל.