מה קורה לתוקף כאשר גז הפלפל פוגע בפניו?

התזת גז פלפל גורמת לתוקף לעצום מיד את עיניו עם תחושת צריבה מאוד חזקה בעיניים, קשיי נשימה, גודש באף, שיעול חזק, השפעות אלה נמשכות כחצי שעה לאחר התזה בודדת אך תופעות הלוואי הקלות יותר עלולות להימשך גם שעות.